Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Stanowisko koła Sojuszu Lewicy Demokratycznej "Pokolenia" w Lublinie

dodano 2017-02-03 13:55 w kategorii: Ludzie

Stanowisko

koła Sojuszu Lewicy Demokratycznej "Pokolenia"

w Lublinie

skierowane do władz krajowych, wojewódzkich, miejskich SLD

 

Opinie, uwagi, propozycje działań politycznych i organizatorskich nie są w tym przesłaniu tylko opiniami koła, ale w naszym przekonaniu są wyrażeniem ocen, które są formułowane na różnego rodzaju spotkaniach zarówno  przez członków SLD jak i sympatyków Lewicy.

Ocena działalności jak i innych organizacji lewicowych jest druzgocąca, krytyczna i często złośliwa. Padają pytania, czy SLD jeszcze istnieje, albo: jakie działania podejmujecie, gdzie są wasze opinie i stanowiska wobec tego co się dziej w Polsce. Jeżeli nie słychać głosu Lewicy, tzn., że popieracie działania obecnych władz zdominowanych przez PiS.

Wyrażane są obawy, że to co się dzieje w kraju, może doprowadzić do ogromnych konfliktów.

Zdaniem wielu kolegów i koleżanek SLD, a szczególnie establishment SLD, rządząc  przez dwie kadencje popełnił kardynalne błędy i zaniechania, prowadząc politykę XIX-wiecznego liberalizmu, wspierając kapitał i pracodawców a nie ludzi pracy i człowieka pracy najemnej.

Te błędy i zaniechania to było paliwo dla populistów z prawej strony politycznej, którzy formułując hasła socjalne i prospołeczne zwyciężali w wyborach parlamentarnych (PiS w 2005 r.) i po "super liberalnej" polityce Platformy Obywatelskiej –  w 2015 cała władza dla PiS.

W dalszym ciągu Lewica nie opracowała realnego planu strategicznego z przesłaniem o co chodzi formacjom lewicowym w szybko zmieniającym się świecie XXI wieku. Pewne nadzieje dawał Kongres Lewicy, ale minęło dwa i pół miesiąca i "nic".

Uważamy, że  obecnie, mimo stanu "nieruchliwości" SLD, istnieje szansa na próbę odbudowy wizerunku SLD i Lewicy, szczególnie, gdy obecna działalność opozycji parlamentarnej jest mało wiarygodna.

Proponujemy następujące działania:

W zakresie spraw gospodarczych i społecznych

– Zorganizowanie przez Zarząd Krajowy SLD zespołu specjalistów z różnych dziedzin, który dokonałby oceny działalności PiS w resortach rządowych (ustawy, rozporządzenia, wydawane środki finansowe) i prognozy jakie te działania władz PiS mogą spowodować skutki (prawdopodobnie niekorzystne czy nawet katastrofalne).

W zakresie spraw ogólno partyjnych (wewnętrznych)

– Wypracować deklarację ideową SLD i umieścić ją w statucie SLD

– Dokonywać ocen  struktur wojewódzkich SLD przez Zarząd Krajowy. Ocena powinna być dokonana na podstawie realnych dokonań (np. samofinansowanie, konkretne dokonania polityczne i społeczne) a nie odbytych zarządów, rad i przebiegu pseudodebat.

W zakresie związanym ze zbliżającymi się wyborami samorządów

– Przyjąć jednoznaczną koncepcję, czy tworzymy jeden komitet wyborczy wszystkich kontra PiS, czy jeden komitet ze strony Lewicy (sugestia w tym przypadku Rady Krajowej SLD).

Jednocześnie zwracamy się o rozważenie i powołanie, we współpracy z innymi podmiotami politycznymi,  stowarzyszenia np. tytuł - nazwa "Stowarzyszenie łączności i współpracy z Polakami w Wielkiej Brytanii". (Polacy potrzebują pomocy, szczególnie w tej chwili. Pomoc ze strony państwa jest niewielka, a warto przypomnieć, że Stowarzyszeń pomagających Polakom na Wschodzie jest bardzo dużo).

Nasze stanowisko-przesłanie jest wyrazem coraz większego zaniepokojenia i frustracji na tzw. dołach partyjnych tym co się dzieje w SLD i na Lewicy.

                                           Członkowie koła SLD "Pokolenia"

                                             w Lublinie

Otrzymują:

1. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty

 Warszawa ul. Złota

2. Jacek Czerniak, przewodniczący RW SLD w Lublinie

3. Stanisław Kieroński, przewodniczący RM SLD w Lublinie

 

Lublin, ul. 26.01.2017 r.

 

 

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.